Statsautorisert Translatør

Jeg har vært statsautorisert translatør norsk-engelsk-norsk siden 1985, les mer om mine spesialområder og ta kontakt for en prat.

<a href="#JNGTggr35iKyrM9b7"> <div class="cta"></div> </a>

Robert Lovering - statsautorisert translatør i Oslo

Om oss (mal)

Jeg har vært statsautorisert translatør norsk-engelsk-norsk siden 1985, og er tidligere ansatt i Translatørservice AS og i Forenede Translatører AS, der jeg også var daglig leder.

Jeg har lang og bred erfaring med oversettelse til og fra norsk og engelsk av blant annet årsrapporter med regnskap og noter, firmavedtekter, firmaattester, prosesskrifter, dommer, pressemeldinger, miljørelaterte tekster, attester og vitnemål for advokater, domstoler, næringslivet, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner i og utenfor Norge. 

Statsautoriserte Translatørers Forening
Statsautoriserte Translatørers Forening

For å være medlem i STF må man ha bestått en krevende eksamen ved NHH, den såkalte «autorisasjonsprøven i oversettelse», tidligere «translatøreksamen», eller ha fått bevilling på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet. Mer informasjon om dette finner du ved å trykke på logoen her.

Statsautoriserte Translatørers Forening

For å være medlem i STF må man ha bestått en krevende eksamen ved NHH, den såkalte «autorisasjonsprøven i oversettelse», tidligere «translatøreksamen», eller ha fått bevilling på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet. Mer informasjon om dette finner du ved å trykke på logoen her.

Spesialområder

Aksje- og finansmarkedet

Shipping

Juridiske tekster

Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.)

Politisk-administrative tekster

Økonomi (revisjon, regnskap o.l.)

Offentlig/privat korrespondanse

Forretningskorrespondanse

Kulturrelaterte tekster

Forsikring

Om statsautoriserte translatører

Om statsautoriserte translatører

Statsautoriserte translatører har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Denne eksamenen legger spesielt vekt på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

NHH har fått delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet til å utstede translatørbevillinger, og statsautoriserte translatører er således bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av sine egne oversatte dokumenter.

Dokumenter som skal oversettes for bruk overfor myndigheter i andre land, må normalt oversettes og stemples av statsautorisert translatør. Lenke til NHH her.

Legalisering/apostillering

I tillegg til translatørens stempel og signatur kan det ofte være ønskelig/påkrevet med legalisering hos notarius publicus og/eller en apostille fra fylkesmannen eller UD. Informasjon om dette finnes her: www.translatorportalen.com.

Kontaktskjema

22 55 90 49467 74 251
Kongens gate 15, 0153 OSLO
Orgnr 997 508 599